x

Ticaret Sicili Nedir?

Ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilişkin üçüncü tarafların bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan bir devlet sicilidir.

Bu sicil 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulmaktadır. Halihazırda bütün il ve bazı büyük ilçelerde olmak üzere 238 ticaret sicili müdürlüğü bulunmaktadır.

Ticaret Sicil Mevzuat Özeti

Ticaret sicilinde ticaret şirketlerinin ve işletmelerin başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı tescil ve değişiklik kayıtları yapılmaktadır. Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bu kayıtlar aleni bir biçimde tutulmakta olup; herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilme imkânına sahiptir. Yine Kanunda veya Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça tescil edilen hususlar Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. Tescil ve ilanın sonuçlarına 6102 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerinde yer verilmiştir.

6102 Sayılı Kanununun 24 üncü maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca ticaret sicili işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirilmekte ve buna ilişkin sicil kayıtları bu Sistemde tutulmaktadır.