x

Misyon

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde Erbaa ve bağlı birimlerde ticaret yapan üyelerimizin, ticari faaliyetlerini düzenleyecek, kolaylaştıracak, olası problemlerini çözecek hizmetleri sunmaktır. Odamız; bu hizmetleri sunarken kalite standartlarını ön planda tutarak, güvenilirlik, hızlılık, tarafsızlık, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetip, bölgesel ve ulusal kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle hareket eder.

Vizyon

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası, Başkanlık ve Genel Sekreterlik biriminin yanı sıra Erbaa ticari hayatında faaliyet gösteren her bir üyesini; ekibinin bir parçası olarak konumlandırarak ekibinin tüm üyelerini her zaman güncel, konusuna hakim ve çözüm odaklı tutmayı hedefler.

İç paydaşlarımızdan; personel, yönetim organları ve üyelerimizin, dış paydaşlarımızdan; kamu, üniversite ve yatırımcıların Erbaa ticari hayatı hakkında doğru bilgilendirilmesi, memnuniyet odaklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin, toplumsal kalkınma tabanında katma değer yaratacak süreçlere dönüştürülmesi temel amacımızdır.

Bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmanın temelinde her bir üyemizin bireysel ticari faaliyetlerindeki başarı ve memnuniyetlerin yattığını bilerek, bu bağlamda rolümüzü ve rolümüzün getirdiği sorumluluk bilinciyle, en hızlı, en yetkin ve en güvenilir şekilde hizmet üretmek, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşundan bu yana asli ülküsü olarak benimsenmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
  • En Üst Düzeyde Müşteri Memnuniyetini Sağlayarak, Sürekli İyileşmeyi Ön Planda Tutmak, Yasal Mevzuat Ve Teknik Şartnamelere Uygun Çalışmak, Aldığımız İşleri Zamanında Bitirmek, Çalışanlarımızın Sürekli Gelişmesi İçin Gerekli Eğitim Desteğini Vermek, Tüm Çalışanların Yönetime Tam Katılımını Sağlamak, Kalite Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, Rakiplerimizden Önde Olmak, Şirketimizin Kalite Politikasıdır.