x

Misyon

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde Erbaa ve bağlı birimlerde ticaret yapan üyelerimizin, ticari faaliyetlerini düzenleyecek, kolaylaştıracak, olası problemlerini çözecek hizmetleri sunmaktır. Odamız; bu hizmetleri sunarken kalite standartlarını ön planda tutarak, güvenilirlik, hızlılık, tarafsızlık, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini gözetip, bölgesel ve ulusal kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle hareket eder.

Vizyon

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası, Başkanlık ve Genel Sekreterlik biriminin yanı sıra Erbaa ticari hayatında faaliyet gösteren her bir üyesini; ekibinin bir parçası olarak konumlandırarak ekibinin tüm üyelerini her zaman güncel, konusuna hakim ve çözüm odaklı tutmayı hedefler.

İç paydaşlarımızdan; personel, yönetim organları ve üyelerimizin, dış paydaşlarımızdan; kamu, üniversite ve yatırımcıların Erbaa ticari hayatı hakkında doğru bilgilendirilmesi, memnuniyet odaklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin, toplumsal kalkınma tabanında katma değer yaratacak süreçlere dönüştürülmesi temel amacımızdır.

Bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmanın temelinde her bir üyemizin bireysel ticari faaliyetlerindeki başarı ve memnuniyetlerin yattığını bilerek, bu bağlamda rolümüzü ve rolümüzün getirdiği sorumluluk bilinciyle, en hızlı, en yetkin ve en güvenilir şekilde hizmet üretmek, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşundan bu yana asli ülküsü olarak benimsenmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,
  • Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kurum olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,
  • Üyelerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için işbirliğini içinde olmak, üyelerimizin gelişimi için katkıda bulunmak,
  • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,